top of page

Kommunikation

Nå ut och bjud in

Du behöver nåt ut

  • Du får hjälp att kartlägga dina målgrupper och hur du bör kommunicera

  • Jag ser över din hemsida, sociala medier, nyhetsbrev, webshop med mera

Planera och strukturera

  • Med en kommunikationsplan och aktivitetsplan i bagaget, gör ditt företags kommunikations- och marknadsföringsåtgärder enkla att hantera och utföra

  • Du får hjälp med både intern och extern kommunikation

Kommunicera rätt

  • Jag hjälper dig med hur du ska tänka och göra för att nå fram till dina målgrupper

  • Jag säkerställer kvaliteten genom språkvård och tillgänglighet

  • Du får hjälp utifrån ditt specifika behov

- Mer än 25 års erfarenhet av webb och kommunikation -

bottom of page