top of page

Tillgänglighet

Digitalt material ska vara för alla

Du vinner på att alla kan ta del av dina texter

  • Jag hjälper dig att anpassa enligt klarspråk och tillgänglighetskrav

 

Lag gäller offentlig verksamhet

  • Lagen WCAG omfattar offentlig sektor och statliga och kommunala bolag

  • Många privata företag eftersträvar också att ha digitalt material tillgängligt för alla

Varför är det viktigt?

  • Alla, oavsett förmåga, ska kunna ta del av digitalt material. Exempel på nedsatt förmåga kan vara; dyslexi, nedsatt syn, neuropsykiatrisk diagnos eller har annat modersmål än svenska

Webbar och dokument

  • Dokument som publiceras på webbplatser ska tillgänglighetsanpassas

  • Jag hjälper dig!

Blogginlägg - Bli förstådd och nå ALLA!

- Mer än 25 års erfarenhet av webb och kommunikation -

bottom of page